Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valgplakater

Partiernes, kandidatlisternes, kandidaternes m.fl. plakatopsætning er reguleret i lov om offentlige veje m.v. (vejloven) og lov om private fællesveje (privatvejloven).

Folketinget har den 21. februar 2017 vedtaget ændring af de to love, der bl.a. ændrer begyndelsestidspunktet for ophængning af valgplakater.

Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet.

Der skal ikke søges om tilladelse til at hænge valgplakater op, men det kan ske efter de regler, der er gengiver her.

(her linkes så videre til 3 underpunkter: Valgplakater på vejarealer, Ophængning af plakater, Brug af kommunale arealer)