Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Valgkort

Valgkortet vil være vælgeren i hænde senest fredag den 27. maj 2022.

Valgkortet indeholder oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningssted og tid for afstemning.

Du skal aflevere valgkortet til valglisteføreren, når du går ind på afstemningsstedet og vil stemme.

Valglisteføreren bruger valgkortet til at tjekke, om du står på valglisten og har ret til at stemme, og at du ikke allerede har stemt.

Du skal samtidig oplyse din fødselsdato. Når valglisteføreren har tjekket dig af på valglisten, beholder valglisteføreren valgkortet og giver dig din stemmeseddel.

Har man ikke senest 5 dage før valgdagen – fredag den 27. maj 2022 – modtaget valgkort, skal man hurtigst mulig henvende sig til Borgerservice på telefon 89 59 10 00. Det samme gælder, hvis man ønsker at gøre opmærksom på en fejl i kortet.