Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvem er stemmeberettiget

Enhver, der kan stemme til Folketinget og er optaget på valglisten, har ret til at deltage i folkeafstemningen.

Du kan stemme, hvis du på valgdagen:

  • Har dansk indfødsret (statsborgerskab)

  • Er fyldt 18 år

  • Har fast bopæl i riget