Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælpemidler

Hjælp til at stemme på afstemningsdagen.

Vil du have hjælp til at læse stemmesedlen og til at sætte dit kryds?

Så henvend dig til en af de personer på afstemningsstedet, der hjælper til ved folkeafstemningen (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvad du vil stemme.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person.

Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, for eksempel:

 • ledsagekort
 • parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • lægeerklæring
 • Erklæring/attest fra en anden myndighed

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtageren).

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på afstemningsdagen.

Hjælpemidler

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal stemme:

 • Sort pen (en sort tusch)
 • Lup (forstørrer teksten op til fire gange)
 • LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve)
 • Overlægsplade til stemmesedlen
 • Hæve-/sænkebord
 • CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)
 • Obs: Hæve-/sænkebord og CCTV findes ikke på alle kommunens afstemningssteder.

Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit afstemningssted?

Så kan du søge om at skifte til et andet afstemningssted i din kommune.

Kommunen skal have din ansøgning senest mandag den 24. maj 2022 kl. 12.00.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og Boligministeriets valg-hjemmeside valg.im.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt din kommune, hvis du for eksempel har spørgsmål til

 • hvilke hjælpemidler der er på dit afstemningssted,
 • hvilke hjælpemidler der er på det sted, hvor du vil brevstemme, eller
 • hvordan du søger om at flytte afstemningssted.